Tel 02 023 6265
Hot Line: 087 667 2776
Email: fml.sale8@gmail.com

Professional Racking Systems And Services

Cantilever Racking System

IMG20190114104853

Cantilever Racking System เป็นชั้นวางที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดยาว เช่น ท่อพีวีชี เหล็กเส้น แป๊บและโลหะต่างๆ ช่วยประหยัดพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งาน

Cantilever rack