Tel 02 023 6265
Hot Line: 087 667 2776
Email: fml.sale8@gmail.com

Professional Racking Systems And Services

Medium Racking System

1519377764644

Medium Racking System เป็นชั้นวางที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าที่มีน้ำปานกลางเพื่อเพิ่ม การจัดเก็บให้มากขึ้นซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโล / ระดับชั้นสำหรับวัสดุที่ใช้ปูพื้น สามารถเลือกได้ทั้ง ไม้อัด แผ่นเหล็กหรือแม้แต่ ตระแกรง เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะวางMedium Racking 00001