Tel 02 023 6265
Hot Line: 087 667 2776
Email: fml.sale8@gmail.com

Professional Racking Systems And Services

Mobile shelving

1545925893536

Mobile shelving เป็นชั้นวางที่ถูกออกแบบมาสำหรับจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของที่สำคัญ สามารถป้องกันการสูญหาย ตัวตู้สามารถเลื่อน- ซ้าย-ขวาได้ ประหยัดพื้นที่ได้เป็นอย่างดีMobile shelving