Tel 02 023 6265
Hot Line: 087 667 2776
Email: fml.sale8@gmail.com

Professional Racking Systems And Services

Slide Rack

Slide-rack

Slide Rack เป็นชั้นวางที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าที่น้ำหนักปานกลางถึงมาก แต่เป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก เช่น แม่พิมพ์ ชิ้นงานเหล็กตัน เครื่องจักร เป็นต้น แผ่นชั้นสไลด์ เข้า-ออก ได้ สะดวกสบายในการขนถ่ายสินค้าSlide rack 6